poniedziałek, 03 wrzesień 2018

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4961-sesja-nadzwyczajna-rady-gminy-chocen-3.html
Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz [...] Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 5 września 2018 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.
2. Sprawy organizacyjne:
      - Stwierdzenie quorum.
      - Powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.
      - Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń;
4. Zakończenie Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Choceń

Powrót

Polecane artykuły:


WODA ZDATNA DO PICIA

Szanowni mieszkańcy. Odwołujemy wczorajszy zakaz spożywania wody z sieci wodociągowej. Po przeprowadzeniu badań woda jest zdatna do spożycia. [...]