piątek, 01 marzec 2019

Kolejny sukces! Gmina Choceń utworzy pierwszy w gminie Choceń żłobek w ramach rządowego programu „MALUCH+”2019!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5274-kolejny-sukces-gmina-chocen-utworzy-pierwszy-w-gminie-chocen-zlobek-w-ramach-rzadowego-programu-maluch-2019.html
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gmina Choceń przystąpiła do resortowego programu ro [...] Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gmina Choceń przystąpiła do resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 i otrzyma środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie pierwszego w gminie żłobka w Choceniu!

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie naszej gminie w wysokości 652 tys. zł. Gmina Choceń przeznaczy na ten cel środki własne w wysokości 163 tys. zł. Łączny koszt powstania Żłobka „Pomponik” w Choceniu to kwota 815 tys. zł! Dodatkowo na funkcjonowanie żłobka w roku 2019 r. gmina otrzyma z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwotę 10 tys. zł.

W żłobku zostanie uruchomionych 25 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3.

Celem Programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Program przyczynia się – w sposób pośredni – do realizacji Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu „EUROPA 2020”. Strategia ta wskazuje, że jednym z priorytetów jest rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, zaś celem jest zwiększenie stopy zatrudnienia. Stąd też, należy prowadzić działania sprzyjające zatrudnieniu kobiet, a w tym względzie duże znaczenie ma m.in. zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi.

Powrót

Polecane artykuły:


Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie fontanny na skwerku

Czynimy starania w zakresie rozwoju w Choceniu infrastruktury rekreacyjnej. Przygotowano stosowną dokumentację i złożono wniosek o finansowanie do Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki, [...]

Informacja o złożonych wnioskach w programie Czyste Powietrze

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 19 i 20 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Gmina Choceń informuje o liczbie złożonych oraz zrealizowanych wniosków dotyc [...]