środa, 06 marzec 2019

Promesa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Gminy Choceń na utworzenie Żłobka

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5280-promesa-z-ministerstwa-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-dla-gminy-chocen-na-utworzenie-zlobka.html
W dniu 5 marca br., Wójt gminy Roman Nowakowski odebrał Promesę z Ministerstwa Rodziny, Pracy i&n [...] W dniu 5 marca br., Wójt gminy Roman Nowakowski odebrał Promesę z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Gminy Choceń na utworzenie Żłobka w wysokości 662.000 zł. Gmina Choceń przystąpiła do resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 i otrzyma środki z na utworzenie pierwszego w gminie żłobka w Choceniu. Zadanie zostanie wprowadzone do budżetu i rozpoczynamy jego realizację. Gmina Choceń przeznaczy na ten cel środki własne w wysokości 163 tys. zł. Łączny koszt powstania Żłobka „Pomponik” w Choceniu to kwota 815 tys. zł! W żłobku zostanie uruchomionych 25 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. Żłobek ma być gotowy 1 września br.

Powrót

Polecane artykuły:


Sprawozdanie z bezpieczeństwa

Ostatnia sesja Rady Gminy, która odbyła się w dniu 26 lutego br., była poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa w naszej gminie. Kierownik Posterunku Policji w Choceniu st. asp. Waldemar Błaszcz [...]

Zestawienie ofert na zapytanie ofertowe nr SDR.271.1.2019 „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Borzymiu, Nakonowie Starym oraz w Choceniu”

Zestawienie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr SDR.271.1.2019 z dnia 08.03.2019 r. na realizację operacji pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Borzymiu, Nakonowie St [...]