środa, 06 marzec 2019

Promesa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Gminy Choceń na utworzenie Żłobka

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5280-promesa-z-ministerstwa-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-dla-gminy-chocen-na-utworzenie-zlobka.html
W dniu 5 marca br., Wójt gminy Roman Nowakowski odebrał Promesę z Ministerstwa Rodziny, Pracy i&n [...] W dniu 5 marca br., Wójt gminy Roman Nowakowski odebrał Promesę z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Gminy Choceń na utworzenie Żłobka w wysokości 662.000 zł. Gmina Choceń przystąpiła do resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 i otrzyma środki z na utworzenie pierwszego w gminie żłobka w Choceniu. Zadanie zostanie wprowadzone do budżetu i rozpoczynamy jego realizację. Gmina Choceń przeznaczy na ten cel środki własne w wysokości 163 tys. zł. Łączny koszt powstania Żłobka „Pomponik” w Choceniu to kwota 815 tys. zł! W żłobku zostanie uruchomionych 25 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. Żłobek ma być gotowy 1 września br.

Powrót

Polecane artykuły:


Sołtysiada

Urząd Gminy w Choceniu serdecznie zaprasza wszystkie drużyny sołeckie do udziału w Sołtysiadzie, która odbędzie się dnia 25 maja 2019 roku w Czerniewicach. Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 [...]

Prace geologiczne - gazociąg

Informujemy, że w okresie maj - wrzesień 2019 roku na terenie gminy prowadzone będą wiercenia otworów geotechnicznych o głębokości 5,5-25,0 m, a także pobór próbek gruntu z wierceń. Wierce [...]