środa, 05 czerwiec 2019

Plac zabaw otwarty

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5475-plac-zabaw-otwarty.html
Uroczystego otwarcia nowego placu zabaw nie było, bo i nie potrzeba. Dzieci same otworzyły nowo za [...] Uroczystego otwarcia nowego placu zabaw nie było, bo i nie potrzeba. Dzieci same otworzyły nowo zamontowany plac. Testowanie urządzeń trwa. Zachęcamy do korzystania. Urządzenia na gwarancji więc testowanie wskazane. Zadanie zostało realizowane przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń, które otrzymało dofinansowanie wniosku złożonego do Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Borzymiu, Nakonowie Starym oraz w Choceniu”.

Powrót

Polecane artykuły:


Remont dróg w Niemojewie

Prace remontowe rozpoczęte na drogach w Niemojewie nabierają tempa. Wykonawcą prac jest Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” z Włocławka. Remont dotyczy wymiany nawierzchni na dwóch odcink [...]

Przetarg na zakup wyposażenia dla szkół

Gmina Choceń w dniu dzisiejszym ogłosiła przetarg na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia dla szkół w ramach projektu „Uczymy się z pasją”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarki 3d, 1 [...]