wtorek, 11 czerwiec 2019

XIII Konkurs Poetycki im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach ogłaszamy za udany

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5494-xiii-konkurs-poetycki-im-leona-stankiewicza-w-smilowicach-oglaszamy-za-udany.html
Kolejna edycja Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza przechodzi do historii. Dla organizatoró [...] Kolejna edycja Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza przechodzi do historii. Dla organizatorów konkursu najważniejsza była frekwencja, poziom prac i sprawna organizacja podsumowania. Dla uczestników zdrowa rywalizacja i zajęcie jak najwyższego miejsca. W tym miejscu możemy oficjalnie ogłosić, że komisja konkursowa w składzie: przewodniczący  - dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach Sławomir Gwardecki, znani  w regionie poeci Mirosław Glazik i Teresa Olewczyńska oraz Jarosław Wojciechowski po zapoznaniu się z ponad 100 wierszami nadesłanymi przez 70 młodych poetów przyznała w tym roku 20 nagród i wyróżnień.

W kategorii szkół podstawowych nagrodzono
Nagroda im. Leona Stankiewicza - Marta Karłowska ZSP Baruchowo, 
I miejsce – Zuzanna Tryc SP Nr 41 w Warszawie, op. Aleksandra Jagiełłowicz
II miejsce – Maria Kaślewicz SP im. w Nadrożu, op. Wioletta Perzanowska,
II miejsce – Aleksander Pyrek SP Nr 41 w Warszawie, op. Aleksandra Jagiełłowicz,
II miejsce - Julia Garbarczyk SP 12 we Włocławku, op. Anna Gorajek,
III miejsce - Aleksander Cielicki SP im. w Nadrożu, op. Wioletta Perzanowska 
III miejsce Magdalena Karwat ZSM im. Cz. Niemena we Włocławku, op. Iwona Gonstal.
Wyróżnienia otrzymali:
Amelia Warczachowska SP 22 we Włocławku, op. Anna Gorajek,
Wiktoria Fuk SP 22 we Włocławku, op. Anna Gorajek,
Gabriela Rutkowska SP 1 im. W. Łokietka w Brześciu Kujawskim,op. Aldona Waszak, 
Marta Kukowska ZSM im. Cz. Niemena we Włocławku, op. Iwona Gonstal,
Mikołaj Kukowski ZSM im. Cz. Niemena we Włocławku, op. Iwona Gonstal,
W kategorii III klas gimnazjum nagrodzono:
I miejsce - Julita Biernacka SP Lubanie,
op. Angelika Chętkowska, 
II miejsce - Marta Bronikowska ZSP w Baruchowie, op. Dorota Kacprzyk,
III miejsce - Natalia Szajerska SP Osięciny, op. Ewa Staniszewska,  III miejsce - Oliwia Lewandowska SP Osięciny, op. Ewa Staniszewska,
III miejsce - Wiktoria Kujawa ZSK im. Ks. J. Długosza Włocławku, op. Daria Lewandowska, Sylwia Pietrzak.

W kategorii szkół średnich nagrodzono:
I miejsce - Klaudia Grządziel II LO im. M. Kopernika we Włocławku
, op. Joanna Zając,
II miejsce - Dominik Przybyszewski ZSCH we Włocławku
III miejsce -Damian Rutkowski ZS CKR Kowal, op. Monika Chabasińska. 

Komisja serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom za udział w konkursie i zaufanie jakie młodzi ludzie obdarzyli komisję. Komisja ze swojej strony starała się starannie i rzetelnie ocenić prace konkursowe. W czasie analizy tych prac zauważyła ogromną potrzebę pisania  i dzielenia się swoimi przemyśleniami przez młodych ludzi. Doceniając dotychczasowy wysiłek intelektualny życzy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym dalszych sukcesów i rozwoju talentu poetyckiego. 

Organizator konkursu – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach składa serdeczne podziękowania wszystkim fundatorom nagród: 
Panu Romanowi Nowakowskiemu Wójtowi Gminy Choceń, 
Radzie Rodziców SP Śmiłowice, 
Ks. Krystianowi Michalakowi proboszczowi parafii św. Bartłomieja w Śmiłowicach, 
Radnej Gminy Choceń Pani Bożenie Biegniewskiej, Januszowi Borkowskiemu – Prezesowi Kujawskiego Stowarzyszenia Kulturalnego,  Leszkowi Skalskiemu – Prezesowi Stowarzyszenia dla Rozowju Gminy Choceń,

Dyrektor serdecznie dziękuje komisji konkursowej w składzie: Teresa Olewczyńska , Mirosław Antoni Glazik, Jarosław Wojciechowski za owocna współpracę. Dziękuje zaprzyjaźnionym mediom: WWW.q4.pl, Gazecie Kujawskiej, www.kujawy.media.pl za przekazywanie rzetelnych informacji o przebiegu konkursu. Dziękuje Panu Arkadiuszowi Ciechalskiemu za przekazanie zdjęć z konkursu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom za udział w konkursie i serdecznie gratuluje wszystkim nagrodzonym młodym poetom.
 
fotorelacja - https://drive.google.com/drive/folders/1JCGehs2NsvNND2YKY1cGoKq3N5eDSXbT?usp=sharing


Powrót

Polecane artykuły:


Harmonogram szczepień objazdowych na wściekliznę w 2024r.