środa, 12 czerwiec 2019

KONTROLA ZAKAZU PODLEWANIA

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5499-kontrola-zakazu-podlewania.html
W najbliższych dniach firma zewnętrzna na zlecenie Gminy Choceń będzie przeprowadzała w terenie [...] W najbliższych dniach firma zewnętrzna na zlecenie Gminy Choceń będzie przeprowadzała w terenie kontrolę przestrzegania zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Choceń w sprawie zakazu podlewania. Nieprzestrzeganie zakazu zagrożone jest karą grzywny.

Powrót

Polecane artykuły:


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) – Cel Ogólny I

Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie będą realizowane na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD), tj. obszar gmin [...]