środa, 12 czerwiec 2019

KONTROLA ZAKAZU PODLEWANIA

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5499-kontrola-zakazu-podlewania.html
W najbliższych dniach firma zewnętrzna na zlecenie Gminy Choceń będzie przeprowadzała w terenie [...] W najbliższych dniach firma zewnętrzna na zlecenie Gminy Choceń będzie przeprowadzała w terenie kontrolę przestrzegania zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Choceń w sprawie zakazu podlewania. Nieprzestrzeganie zakazu zagrożone jest karą grzywny.

Powrót

Polecane artykuły:


Dane statystyczne za 2023 r. – Gmina Choceń

Powierzchnia w km2 100 Gęstość zaludnienia (na 1 km2) 76 Ludność 7605 Dynamika liczby ludności (2022=100) 98,8 Małżeństwa [...]

Przetarg na mikroinstalacje ogłoszony

Gmina Choceń w dniu dzisiejszym ogłosiła przetarg na zadanie pn.: Mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 18 [...]