środa, 10 lipiec 2019

Wyborów do Izby Rolniczej nie będzie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5542-wyborow-do-izby-rolniczej-nie-bedzie.html
Krajowa Rada Izb Rolniczych działając na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rol [...] Krajowa Rada Izb Rolniczych działając na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych zarządziła wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych na dzień 28 lipca 2019 roku (niedziela).
W związku z nową zasadą wyborów wprowadzoną od bieżącego  roku  jeżeli w danym okręgu wyborczym w gminie w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w danym okręgu wyborczym, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych członków Rady Powiatowej komisja okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów.
W gminie Choceń o członkostwo w radzie ubiegało się dwóch kandydatów Krzysztof Robert Czarniak z Nakonowa Starego  oraz Michał Wojciech Bącela z Bodzanówka, kandydaci Ci byli członkami walnego zgromadzenia izb rolniczych kadencja 2015-2019.
Ponieważ nie zgłoszono do rejestracji kolejnych kandydatów, a liczba zgłoszeń równała się liczbie mandatów w Gminie Choceń wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej nie odbędą się, a zgłoszeni kandydaci otrzymują  mandaty do Rady Powiatowej  bez przeprowadzenia głosowania.


Powrót

Polecane artykuły:


Komunikat w sprawie wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Wójt Gminy Choceń informuje, że ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2 [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ra [...]