wtorek, 16 lipiec 2019

Komunikat w sprawie wzorów informacji i deklaracji podatkowych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5561-komunikat-w-sprawie-wzorow-informacji-i-deklaracji-podatkowych.html
Wójt Gminy Choceń informuje, że ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w c [...]

Wójt Gminy Choceń informuje, że ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244) wprowadzono zmiany w podatkach i opłatach lokalnych.

  1. a) w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:

- od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (a więc informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości).

        Wspomnianą na wstępie ustawą zastąpiono – przewidziane obecnie dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019r., poz. 1104 z dnia 2019.06.14)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019r., poz. 1105 z dnia 2019.06.14),

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019r., poz. 1126 z dnia 2019.06.14),

Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#IR-1

Co do zasady zatem nie zajdzie konieczność, niejako, „wymiany” wszystkich złożonych już przez podatników formularzy.

- od 1 lipca 2019 r. wprowadzona zostanie powszechna możliwość (a więc dla wszystkich podatników w Polsce) składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości. Zatem wybór formy (papierowa, elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników. Wspomnianą na wstępie ustawą przyznano ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kompetencje do określenia, w stosownym rozporządzeniu, sposobu przesyłania informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz do określenia rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone te deklaracje i informacje. Dotychczas o możliwości składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej decydowała rada gminy. 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U.2019.1185 z dnia 2019.06.26),

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U.2019.1153 z dnia 2019.06.21).

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U.2019.1154 z dnia 2019.06.21).

  1. b) w zakresie podatku od środków transportowych:

- od 1 lipca 2019 r. wprowadzona zostanie powszechna możliwość (a więc dla wszystkich podatników w Polsce) składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji na podatek od środków transportowych. Zatem wybór formy (papierowa, elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników. Dotychczas o możliwości składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej decydowała rada gminy, przy czym kompetencje do określenia sposobu przesyłania deklaracji na ten podatek za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz do określenia rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone te deklaracje należały (i nadal będą należeć) do ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. określono nowy wzór formularza deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. poz. 2436), obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.

Powrót

Polecane artykuły:


Przetarg na zakup wyposażenia dla szkół

Gmina Choceń w dniu dzisiejszym ogłosiła przetarg na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia dla szkół w ramach projektu „Uczymy się z pasją”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarki 3d, 1 [...]