środa, 17 lipiec 2019

Drodzy Rodzice!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5565-drodzy-rodzice.html
Rusza nabór dzieci do Żłobka ”Pomponik” w Choceniu na rok żłobkowy 2019/2020. Opieka w żł [...]
Bez tytułu ac82aRusza nabór dzieci do Żłobka ”Pomponik” w Choceniu na rok żłobkowy 2019/2020. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. W związku z tym, wszyscy zainteresowani rodzice (opiekunowie) dzieci w wieku od 20 tygodnia do ukończenia 3 roku życia, zobowiązani są do:
  • zapoznania się z regulaminem rekrutacji dzieci do Żłobka ”Pomponik” w Choceniu oraz jego akceptacji,
  • wypełnienia karty zgłoszeniowej o przyjęcie dziecka do żłobka w wersji papierowej (formularz wniosku dostępny poniżej lub w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Choceń),
  • dostarczenia wydrukowanej i podpisanej przez rodziców/opiekunów karty zgłoszeniowej dziecka do pokoju nr 7 Urzędu Gminy Choceń

Ważne daty:

  • od dnia 17.07.2019 r. do dnia 31.07.2019 r. – składanie przez rodziców/opiekunów kart zgłoszeniowych,
  • od dnia 01.08.2019 r. do dnia 07.08.2019 r. – ogłoszenie wyników na stronie internetowej Urzędu Gminy Choceń (www.chocen.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 12,
  • od dnia 01.09.2019 r. do dnia 06.09.2019 r. – podpisywanie umów w sprawie korzystania z usług Żłobka ”Pomponik” w Choceniu
W pierwszej kolejności do danej grupy wiekowej przyjmowane są dzieci, które podczas oceny złożonego wniosku o przyjęcie do Żłobka, uzyskały największą liczbę punktów. W przypadku większej liczby chętnych do żłobka niż liczba oferowanych miejsc, spośród dzieci nieprzyjętych do żłobka sporządza się listę dzieci oczekujących na miejsce w żłobku.

W przypadku, gdy dziecko zostanie przyjęte do żłobka, rodzic/opiekun prawny zobowiązany będzie do podpisania umowy o świadczenie usług.

  1. Regulamin
  2. Karta zgłoszeniowa

Powrót

Polecane artykuły:


Pożyczka na finansowanie instalacji fotowoltaicznych podpisana

W dniu 26 kwietnia 2024 r. Wójt Gminy Roman Nowakowski oraz Skarbnik Gminy Ilona Maria Walczak podpisali umowę pożyczki z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. na realizację inwestycji [...]

Raport o stanie gminy za 2023 rok

Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2023”. Jest to dokument opracowany na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym. Rada gminy rozpatruje [...]