wtorek, 06 sierpień 2019

Przetarg na przebudowę dróg ogłoszony

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5589-przetarg-na-przebudowe-drog-ogloszony.html
Ogłoszony został przetarg na przebudowę ulic w miejscowości Choceń. W ramach zadania nowa nawie [...] Ogłoszony został przetarg na przebudowę ulic w miejscowości Choceń. W ramach zadania nowa nawierzchnia powstanie na ul. Wiązowej, Reja, Brzozowej i Jodłowej. Przetarg obejmuje:

a) Przebudowę ul. Wiązowej: wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, ułożenie korytek betonowych, wykonanie studni chłonnych, wykonanie pobocza gruntowego.
b) Przebudowę ul. Reja: ułożenie krawężnika betonowego, ułożenie obrzeża betonowego, wykonanie chodnika z kostki betonowej.
c) Przebudowę ul. Brzozowa: wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, ułożenie korytek betonowych, wykonanie odwodnienia w postaci wpustów deszczowych podłączonych do projektowanej kanalizacji deszczowej, wykonanie pobocza gruntowego, wykonanie zjazdów indywidualnych z mieszanki mineralno-asfaltowej.
d) Przebudowę ul. Jodłowa: wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, ułożenie korytek betonowych, wykonanie odwodnienia w postaci wpustów deszczowych podłączonych do projektowanej kanalizacji deszczowej, wykonanie pobocza gruntowego, wykonanie zjazdów indywidualnych z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie skrzyżowania z ul. Leśną o ruchu okrężnym.
e) ul. Leśna: wykonanie skrzyżowania z ul. Jodłowa o ruchu okrężnym, wykonanie bariero-poręczy na przepuście drogowym, reprofilacja istniejącego rowu.
f) ul. Polna: ułożenie krawężnika betonowego, ułożenie obrzeża betonowego, wykonanie chodnika z kostki betonowej.
Na dobre oferty czekamy do dnia 19 sierpnia 2019 r., do godz. 10.00. O dofinansowanie na realizację zadania wniosek złożono w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Szczegóły przetargu: http://www.bip.chocen.pl/index.php?app=przetargi&nid=4484&y=0&status=1

Powrót

Polecane artykuły:


AKCYZA 2020 r.

Szanowni Państwo Informujemy, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9, w dwó [...]