środa, 02 październik 2019

Inwestycja z dofinansowaniem

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5682-inwestycja-z-dofinansowaniem.html
Zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz poprawa infrastruktury wodociągowej [...] Zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Choceń II etap” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Gmina otrzymała na powyższe zadanie dwie pożyczki. Pożyczka zwykła na kwotę 316.228,09 zł na wkład własny oraz pożyczkę płatniczą w kwocie 415.274,00 zł. W ramach drugiego etapu Gmina Choceń wybudowała 51 oczyszczalni ścieków, montaż hydrantów i zasuw na sieci wodociągowej 12 sztuk oraz przebudowa stacji uzdatniania wody poprzez wymianę pomp o wyższych parametrach technicznych 2 sztuki.

Powrót

Polecane artykuły:


Linki do serwisu informacyjnego Państwowej Komisji Wyborczej

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "CO ZROBIĆ, ABY ZAGŁOSOWAĆ?"https://www.youtube.com/watch?v=-z26Vcchz14WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "CO ZROBIĆ, ABY ZAGŁOSOWA [...]

AKCYZA - INFORMACJA

Szanowni Państwo, w wystawionych decyzjach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych został błędnie podany termin wypłaty - 01 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r. Dlatego te [...]