poniedziałek, 14 październik 2019

Klub Młodzieżowy „UNICI” dla dzieci i młodzieży

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5939-klub-mlodziezowy-unici-dla-dzieci-i-mlodziezy.html
100%auto
Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń od sierpnia 2019r. realizuje projekt grantowy pt. „ [...]

Bez tytułu 917f3Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń od sierpnia 2019r. realizuje projekt grantowy pt. „Klub Młodzieżowy „UNICI” dla dzieci i młodzieży” W ramach tego projektu organizowane są zajęcia takie jak rękodzieło, robotyka, breakdance czy zajęcia sportowe. Uczestnicy klubu mogą również skorzystać z pomocy w odrabianiu lekcji oraz z wycieczek edukacyjnych i wypoczynkowych np. wyjazdy na mecze koszykarskie, hokejowe czy żużlowe. GTS Unia Choceń w ramach projektu objął wsparciem 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej poprzez Lokalną Grupę Działania „Dorzecza Zgłowiączki” w kwocie 49 966,00 zł. Dzieci będą korzystały ze wsparcia klubu młodzieżowego do końca grudnia 2019r.

Powrót

Polecane artykuły:


POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2024

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, że istnieje możliwość wydania skierowania na paczki żywnościowe w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc [...]

Pieniądze na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe

Od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku można się ubiegać o wsparcie na: zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnor [...]