czwartek, 16 kwiecień 2020

Projekt Zdalna Szkoła - laptopy dla uczniów

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6007-projekt-zdalna-szkola-laptopy-dla-uczniow.html
100%auto
Informujemy, że złożony wniosek o przyznanie grantu w ramach Oś I Powszechny dostęp do szybkieg [...]

układ znaków kopia 15dc6Informujemy, że złożony wniosek o przyznanie grantu w ramach Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, został zweryfikowany pozytywnie.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Niestety wielu z uczniów nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
W ramach projektu „Zdalna szkoła” jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (laptopy, tablety) niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Gmina Choceń na ten cel otrzymała  60.000,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na zakup 30 szt. laptopów, które w dniu dzisiejszym zostaną przekazane szkołom na terenie gminy, gdzie następnie trafią do potrzebujących uczniów.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Powrót

Polecane artykuły:


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W dniu 1 września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego w placówkach oświatowych w gminie Choceń. Uczniowie byli zobowiązani do przestrzegania reżimu sanitarnego. Nowy rok szkolny rozpoczę [...]

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Gminy w Choceniu

Urząd Gminy w Choceniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobiln [...]