poniedziałek, 20 kwiecień 2020

Dofinansowanie na drogi w Choceniu w ramach FDS

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6012-dofinansowanie-na-drogi-w-choceniu-w-ramach-fds.html
Po raz kolejny, dzięki wsparciu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Gmina Choceń otrzyma d [...]

Po raz kolejny, dzięki wsparciu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Gmina Choceń otrzyma dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Nasz wniosek z inwestycją pn.: Przebudowa ul. Polnej, ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej i ul. Bukowej w Choceniu, znalazł się na liście projektów objętych wsparciem. Kwota dofinansowania wynosi 1 028 077,00 zł. Koszt ogólny inwestycji to 1 468 682,40 zł. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej dz. nr 177/12 (ul. Wrzosowa), dz.177/27 (ul. Bukowa), dz. nr 176, 154/67, 154/12 i 161 (ul. Polna) oraz dz.nr 417 i 439 (ul. Paderewskiego)  w miejscowości Choceń. Ulice Wrzosowa i Bukowa  po realizacji zadania i podjęciu uchwały rady gminy staną się drogą gminną. Wszystkie drogi są ze sobą powiązane funkcjonalnie i technicznie, są tej samej klasy. Inwestycja swoim zakresem będzie obejmowała: − przebudowę jezdni – projektowana nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, − przebudowę chodników – projektowana nawierzchnia z kostki betonowej, − wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych na pobliskie posesje i tereny inwestycyjne - projektowana nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz kostki betonowej, − wykonanie kanalizacji deszczowej- odwodnienie za pomocą wpustów ulicznych. Zadanie niniejsze będzie realizowane w roku 2021 w ramach FDS- edycja 2020. Ich realizacja jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę powiązań transportowych, środowiska oraz estetykę naszej miejscowości. Poprawa bezpieczeństwa pieszych osiągnięta zostanie poprzez lokalizację dwóch przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną ostrzegawczą i oświetleniem lampami fotowoltaicznymi. Z kolei poprzez przebudowę dwóch skrzyżowań, korektę łuku, likwidację miejscowych zaniżeń oraz zastosowanie lustra na łuku drogi poprawi się bezpieczeństwo w komunikacji samochodowej i rowerowej.

Hanna Gołębiewska

Powrót

Polecane artykuły:


Chcesz zostać zuchem lub harcerzem?

Jesienne miesiące to czas akcji naborowych do drużyn harcerskich działających na terenie Gminy Choceń, w związku z tym drużynowi zachęcają do wstąpienia w nasze szare szeregi. Dla dzieci w w [...]