czwartek, 14 maj 2020

Dofinansowanie do przebudowy drogi w Siewiersku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6043-dofinansowanie-do-przebudowy-drogi-w-siewiersku.html
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą 18/768/20 z dnia 13 maja br. rozstrzygnął nab [...]

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą 18/768/20 z dnia 13 maja br. rozstrzygnął nabór wniosków i rozdysponował środki finansowe na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2020. Na liście zadań do dofinansowania znalazł się odcinek dotyczący przebudowy drogi gminnej Siewiersk – Świątniki (granica gminy) o dł. 0,84 km, wysokość dotacji 80.640 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w roku bieżącym.

Powrót

Polecane artykuły:


Światłowód na terenie Gminy Choceń.

W sierpniu wysłaliśmy pismo do zamawiającego w kwestii rozszerzenia budowy sieci światłowodowej na terenie Gminy Choceń o Czerniewice (osiedle) oraz o Choceń (nowe osiedle). Publikujemy do Pań [...]

Żłobek Pomponik W Choceniu

Uprzejmie informuję, że 2 lipca 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny opublikował uaktualnione wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania prze [...]