piątek, 22 maj 2020

Ogłoszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6057-ogloszenie-28.html
W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta [...]

W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza się  nabór projektów na listę podstawową w ramach: Oś priorytetowa 3  Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie 3.4  Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Fiszki projektowe należy przesłać w terminie: 22.05.2020r. – 05.06.2020 r. drogą elektroniczną, bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka właściwej dla miejsca zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy.

Załączniki:

Powrót

Polecane artykuły:


CHOCEŃSKIE LICEUM NOMINUJE WÓJTA GMINY CHOCEŃ

Akcja #hot16challlenge2, polegająca na nagraniu własnej 16-wersowej zwrotki, zachęcającej do niesienia pomocy w walce z koronawirusem, dotarła również do LICEUM w CHOCENIU.Serdecznie dzię [...]

Żłobek czeka na dzieci

W dniu 6 maja   2020 roku zostaje  uruchomiony Żłobek „Pomponik” w Choceniu .   Żłobek  będzie funkcjonował   w reżimie sanitarnym.    [...]