czwartek, 09 lipiec 2020

Żłobek Pomponik W Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6142-zlobek-pomponik-w-choceniu-2.html
Uprzejmie informuję, że 2 lipca 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny opublikował uaktualnione wyt [...]

Uprzejmie informuję, że 2 lipca 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny opublikował uaktualnione wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (III aktualizacja). Można się z nimi zapoznać na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/zlobki-kluby-dzieciece-i-dzienni-opiekunowie-w-czasie-epidemii-koronawirusa.

Wytyczne te łagodzą dotychczasowe obostrzenia dla ww. instytucji. Przede wszystkim w przypadku żłobków i klubów dziecięcych zniesiono ograniczenia w zakresie liczebności grup dzieci, a warunki lokalowe przywrócono do tych określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2019 r. poz. 72 j.t.). W Żłobku „Pomponik w Choceniu  może przebywać  25 dzieci

Powrót

Polecane artykuły:


Umowa na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków podpisana

W dniu 28.12.2020 r., Gmina Choceń podpisała umowę z Wykonawcą FPW PAP-BUD Jacek Papierowski z Rościszewa na wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglome [...]

Spotkanie w sprawie przewozów kolejowych

W Choceniu, w dniu 11 stycznia 2021 r., odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z mieszkańcami gminy Choceń i Powiatu Włocławskiego, w sprawie organizac [...]