wtorek, 08 wrzesień 2020

Regiogmina

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6235-regiogmina.html
Gmina Choceń znalazła się wśród 21 gmin w naszym województwie, które przystąpiły do projekt [...]

Gmina Choceń znalazła się wśród 21 gmin w naszym województwie, które przystąpiły do projektu Regiogmina organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Liderem finansowanego przez rządowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu Regiogmina jest samorząd województwa, partnerami dwie uczelnie – warszawska Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przed nami faza wdrożeniowa  projektu, w której przeprowadzony zostanie pilotaż proponowanych form wsparcia oraz badania fokusowe dotyczące czynników sprzyjających i ograniczeń związanych z wdrożeniem wybranych instrumentów. W pilotażu uczestniczyć będzie ponad 8,5 tysiąca firm, a także struktury samorządów gminnych, w których planowane jest utworzenie komórek dedykowanych rozwojowi gospodarczemu.   

Powrót

Polecane artykuły:


Nabór na szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, uruchomiła nabór na szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach operacji „Lokalne, regionalne [...]

Fundusz sołecki

Wiele drobnych bieżących napraw dróg oraz zadań inwestycyjnych na drogach realizujemy corocznie na terenie gminy w ramach funduszu sołeckiego. W związku z powyższym otrzymaliśmy dotację celow [...]