środa, 16 wrzesień 2020

Egzekucja długów za wodę i ścieki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6246-egzekucja-dlugow-za-wode-i-scieki-3.html
Nawiązując do artykułu z czerwcowego wydania gazetki choceńskiej informujemy, że podjęto czynn [...]

Nawiązując do artykułu z czerwcowego wydania gazetki choceńskiej informujemy, że podjęto czynności w celu odzyskania należności od mieszkańców zalegających z opłatami za wodę i ścieki.  W stosunku do osób, które na terenie naszej gminy maja największą zaległość zostały wystosowane pisma informujące o odcięciu wody. Na pismo o odcięciu wody zareagowało trzech właścicieli , którzy wystąpili do Wójta z wnioskiem o rozłożenie zaległości na raty. Na podstawie zawartych porozumień osoby Te zobowiązały się  do spłaty całości zadłużenia. W dniu  15.09.2020 r. dokonano odcięcia wody od jednej nieruchomości.  Byliśmy zmuszeni do podjęcia takich kroków z uwagi na brak jakiegokolwiek odzewu  ze strony właściciela nieruchomości. Wzywamy wszystkich, którzy maja zaległości  w opłatach do zgłoszenia się do Urzędu Gminy w Choceniu w celu uregulowania zobowiązań. Jednocześnie informujemy, że działania windykacyjne będą kontynuowane. W najbliższym czasie kolejni dłużnicy otrzymają ostrzeżenie z terminem odcięcia wody.

Powrót

Polecane artykuły:


Ogłoszenie o naborze wniosków 5/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGDw ramach działan [...]

W roku 2021 opłata targowa zawieszona

Nowelizacja ustawy covidowej, która weszła w życie w dniu 16 grudnia br., tzw. tarcza antykryzysowa 6.0, zawiesza pobieranie opłaty targowej w 2021 r. W związku z powyższym opłata na targowisku [...]