środa, 16 wrzesień 2020

Egzekucja długów za wodę i ścieki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6246-egzekucja-dlugow-za-wode-i-scieki-3.html
Nawiązując do artykułu z czerwcowego wydania gazetki choceńskiej informujemy, że podjęto czynn [...]

Nawiązując do artykułu z czerwcowego wydania gazetki choceńskiej informujemy, że podjęto czynności w celu odzyskania należności od mieszkańców zalegających z opłatami za wodę i ścieki.  W stosunku do osób, które na terenie naszej gminy maja największą zaległość zostały wystosowane pisma informujące o odcięciu wody. Na pismo o odcięciu wody zareagowało trzech właścicieli , którzy wystąpili do Wójta z wnioskiem o rozłożenie zaległości na raty. Na podstawie zawartych porozumień osoby Te zobowiązały się  do spłaty całości zadłużenia. W dniu  15.09.2020 r. dokonano odcięcia wody od jednej nieruchomości.  Byliśmy zmuszeni do podjęcia takich kroków z uwagi na brak jakiegokolwiek odzewu  ze strony właściciela nieruchomości. Wzywamy wszystkich, którzy maja zaległości  w opłatach do zgłoszenia się do Urzędu Gminy w Choceniu w celu uregulowania zobowiązań. Jednocześnie informujemy, że działania windykacyjne będą kontynuowane. W najbliższym czasie kolejni dłużnicy otrzymają ostrzeżenie z terminem odcięcia wody.

Powrót

Polecane artykuły:


Rolniku może do Ciebie zadzwonić rachmistrz

Od 16 września do pracy ruszyli rachmistrzowie spisowi (tel. 22 279 99 99 lub 22 666 66 62). Jeżeli nie spisałeś się samodzielnie, przekaż mu wszystkie potrzebne informacje. Więcej informacji [...]

Regiogmina

Gmina Choceń znalazła się wśród 21 gmin w naszym województwie, które przystąpiły do projektu Regiogmina organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Liderem finansowanego przez rząd [...]