wtorek, 16 luty 2021

„Czyste powietrze” zaświadczenia o dochodach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6454-czyste-powietrze-zaswiadczenia-o-dochodach.html
Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń [...]

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”.

W gminie Choceń zaświadczenia są wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Informacji i wyjaśnień w tej sprawie udziela Pani Agnieszka Mikołajczewska.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja

Informujemy, że w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) do odbioru są Informacje o dochodach za rok 2020 ( PIT 11) i PIT-R - diety. [...]

Realizacja programu „Czyste Powietrze” w Gminie Choceń

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności [...]