poniedziałek, 22 listopad 2021

Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6921-gmina-chocen-wspiera-niesamodzielnych-3.html
100%auto
W ramach realizacji projektu Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych” nr RPKP.09.03.02-04-0047 [...] W ramach realizacji projektu Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych” nr RPKP.09.03.02-04-0047/20 w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka zaplanowano dostosowanie pomieszczeń do potrzeb prowadzenia Klubu Seniora czyli zamontowanie klimatyzacji. Z ogromną przyjemnością informujemy, że zadanie zostało wykonane. Na bieżąco odbywają się także warsztaty plastyczne, komputerowe, wokalne, folklorystyczne i gimnastyka.

Powrót

Polecane artykuły:


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Cyfryzacja w przedsiębiorstwie – szkolenia i doradztwo”

Spotkanie odbędzie się 25.05.2022 r., początek godzina 10:00. Przewidujemy, że potrwa do 11:30. Gwałtowny rozwój technologii cyfrowych silnie oddziałuje na sferę gospodarczą. Wręcz mówi si [...]

Umorzona część pożyczki

Na wniosek Wójta Gminy Choceń, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, umorzył 45 208,56 zł pożyczki zaciągniętej przez Gminę Choceń. Kwota ta [...]