środa, 08 marzec 2023

Dotacja celowa dla Kół Gospodyń Wiejskich

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7658-dotacja-celowa-dla-kol-gospodyn-wiejskich.html
W dniu 7 marca  Minister Sprawiedliwości, działając jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości [...] W dniu 7 marca  Minister Sprawiedliwości, działając jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości po przeprowadzeniu oceny 790 zgłoszeń ogłosił wyniki I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. Na liście dotowanych podmiotów znalazła się Gmina Choceń, wnioskowana kwota to 20 000,00 zł. Otrzymanie dotacji pozwoli na doposażenie w niezbędne sprzęty czterech Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy tj. KGW Kujawianki w Janowie, KGW Wichrowice, KGW Śmiłowice oraz KGW wsi Szczutkowa i Lutoborza „Niezapominajki”. W związku z otrzymaną dotacją koła zorganizują pikniki dla społeczności lokalnej ukierunkowane na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości tj. przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Wydarzenia te przyczynią się do podniesienia świadomości społecznej i zwiększenia bezpieczeństwa w naszej Gminie przy jednoczesnej aktywizacji dotowanych kół gospodyń ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
 
Dotowanym kołom serdecznie gratulujemy.
 

Powrót

Polecane artykuły:


Remont pomieszczeń na potrzeby KGW w Śmiłowicach zakończony

Siedziba KGW w Śmiłowicach już w nowej odsłonie. Zakończyły się prace w lokalu użyczonym dla KGW przy Przedszkolu w Śmiłowicach. Miejsce wymagało remontu, który wykonała Choceńska Spół [...]

Informacja

W dniu dzisiejszym Urząd Gminy Choceń czynny jest do godziny 13:00Za utrudnienia przepraszamy.