poniedziałek, 13 marzec 2023

Opinia w sprawie kierownika Posterunku Policji w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7663-opinia-w-sprawie-kierownika-posterunku-policji-w-choceniu.html
W dniu 13 marca br., Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski pozytywnie zaopiniował wniosek Komendanta [...]

W dniu 13 marca br., Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski pozytywnie zaopiniował wniosek Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku w sprawie mianowania na stanowisko Kierownika Posterunku Policji w Choceniu asp. Damiana Margielewskiego. 

Organizacja służb przez Kierownika Posterunku Policji, który obejmuje dwie gminy – Choceń i Boniewo, wymaga niezwykłych umiejętności, które zdaniem Wójta zostaną wykonane przez asp. Damiana Margielewskiego profesjonalnie. Nowy kierownik Posterunku Policji w Choceniu legitymuje się ponad 14 letnim stażem służby. Od 2018 roku zajmował stanowisko asystenta Zespołu ds. Kryminalnych Posterunku Policji w Choceniu.

Powrót

Polecane artykuły:


Przetarg na przebudowę dróg

Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych nr 190791C, 190739C oraz drogi Szczutkowo-Lutobórz. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy [...]

Raport o stanie gminy za 2023 rok

Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2023”. Jest to dokument opracowany na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym. Rada gminy rozpatruje [...]