środa, 15 marzec 2023

Kto zadba o bezpieczeństwo plażowiczów?

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7667-kto-zadba-o-bezpieczenstwo-plazowiczow.html
W styczniu tego roku zakończyła się współpraca gminy z firmą Lauer, która prowadziła kąpiel [...]

W styczniu tego roku zakończyła się współpraca gminy z firmą Lauer, która prowadziła kąpielisko  nad jeziorem Choceńskim. W związku z tym Gmina Choceń poszukuje nowego chętnego do prowadzenia kąpieliska. W kwietniu rozpoczniemy procedurę mającą na celu wyłonienie firmy. Prowadzenie kąpieliska polegać ma na zapewnieniu bezpieczeństwa osób kąpiących się i przebywających na terenie organizowanego kąpieliska oraz prowadzenie gastronomii. Do jego obowiązków należało też będzie reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na terenie kąpieliska, codzienne kontrolowanie dna akwenu w obrębie kąpieliska przed jego otwarciem, a w razie potrzeby czasowe wyłączenie określonych obszarów kąpieliska z używalności, oczyszczanie powierzchni dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek.  Do zadań osoby prowadzącej kąpielisko będzie również należało utrzymanie czystości na plaży oraz czystości sanitariatów.

Kąpielisko czynne będzie codziennie w nadchodzącym sezonie w okresie od 24.06 do 27.08 w godzinach 10.00-18.00, wg powszechnie obowiązujących zasad.

Obsługa ratownicza będzie przedmiotem odrębnej umowy.

Powrót

Polecane artykuły:


Remont pomieszczeń na potrzeby KGW w Śmiłowicach zakończony

Siedziba KGW w Śmiłowicach już w nowej odsłonie. Zakończyły się prace w lokalu użyczonym dla KGW przy Przedszkolu w Śmiłowicach. Miejsce wymagało remontu, który wykonała Choceńska Spół [...]

Dofinansowanie do przebudowy dróg

Złożony do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wniosek o dofinansowanie na kolejną inwestycję drogową znalazł się na liście podstawowej uprawniającej do otrzymania dofinansowania w ramach R [...]