czwartek, 16 marzec 2023

Profesjonalna pralnica w OSP Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7669-profesjonalna-pralnica-w-osp-chocen.html
100%auto
W dniu 9 marca 2023 roku w garażu OSP Choceń została zamontowana profesjonalna pralnica z systeme [...]

W dniu 9 marca 2023 roku w garażu OSP Choceń została zamontowana profesjonalna pralnica z systemem dozującym oraz suszarka która zadba o zdrowie strażaków. To urządzenie, które będzie prać, dezynfekować konserwować i impregnować nasze ubrania.

Dzięki realizacji tego zadania poprawiony zostanie czas powrotu ubrania do ponownego użytkowania i obecnie trwa z praniem i suszeniem 2 godziny.

Cieszymy się, że Gmina Choceń jest jednym z pionierów w województwie i liderem w powiecie włocławskim w zakresie profilaktyki antynowotworowej i bezpieczeństwa strażaków ochotników. Takimi pralnicami dotychczas mogą się pochwalić jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Druhowie oprócz działań stricte strażackich często spotykają się z czynnikami biologicznymi podczas wypadków komunikacyjnych.

Również pożary budynków niosą inne zagrożenia niż w przeszłości. Oprócz drewna, szkła i metali, nowoczesne domy wypełnione są teraz tworzywami sztucznymi, elektroniką i materiałami wykonanymi ze środków zmniejszających palność. Ta kombinacja palących się materiałów tworzy niebezpieczną miksturę rakotwórczą, która jest śmiertelnie szkodliwa dla strażaków.

Dlatego, prawidłowe czyszczenie umundurowania ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia rozprzestrzeniania się tych szkodliwych substancji rakotwórczych wśród strażaków i ich rodzin.

Zakup pralki i przystosowanie pomieszczenia na cele pralnicze został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Urzędu Gminy w Choceniu w wysokości 27.000,00 zł.

Całość zadania obejmująca również zakup środków chemicznych, pomp dozujących opiewa na kwotę 40.500,00 zł.

Pozostały koszt – zakupu suszarki został sfinansowany z środków własnych jednostki.

Również z własnych środków planujemy doposażyć pomieszczenie o kabinę prysznicową, armaturę i stół z basenem do wstępnej dekontaminacji.

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Romanowi Nowakowskiemu i Radzie Gminy za jednogłośną decyzję w tej sprawie.

Podziękowania kierujemy również na ręce dh Piotra, który poświęcił mnóstwo czasu na remont i przystosowanie pomieszczenia na realizację profesjonalnej pralnicy w naszej siedzibie.

Dziękujemy,
Strażacy OSP Choceń

Powrót

Polecane artykuły:


Wciąż można wnioskować o rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzice mogą otrzymać  do  12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Wystarczy tylko złożyć wniosek. O świadczenie może ubiegać się każda ro [...]

Remont dróg w Niemojewie

Prace remontowe rozpoczęte na drogach w Niemojewie nabierają tempa. Wykonawcą prac jest Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” z Włocławka. Remont dotyczy wymiany nawierzchni na dwóch odcink [...]