piątek, 17 marzec 2023

Ścieżka pieszo rowerowa Śmiłowice - Wilkowice

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7671-sciezka-pieszo-rowerowa-smilowice-wilkowice.html
100%auto
Wczoraj podpisano umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowi [...]

Wczoraj podpisano umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą jest firma Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi.

W ramach rozbudowy mają być wykonane m. in.:
- zjazdy asfaltowe;
- nawierzchnia asfaltowa o szerokości 6 m;
- oświetlenie hybrydowe;
- oczyszczenie rowów przydrożnych;
- remont przepustwów;
- przełożenie nawierzchni parkingu z płyt betonowych;
- ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 do 3 m.

W podpisaniu uczestniczył Dawid Dalmann - radny Rady Powiatu we Włocławku, Małgorzata Kręcicka - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych oraz Roman Mikołajczyk - prezes zarządu WPRD Sp. z o. o., Tadeusz Wiśniewski - dyrektor PZD.

Koszt inwestycji to kwota prawie 6 mln zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi blisko 2,5 mln zł.335211563 819525319525546 3602943712577259994 n 25155

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja z podatkowej sesji Rady Gminy Choceń

Zwołana LVII sesja Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, odbyła się w dniu 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu. Podczas sesji radni przyjęli [...]

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.

Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w ramach polityki terytorialnej Województwa K [...]