piątek, 31 marzec 2023

„Poznaj Polskę” 2023

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7700-poznaj-polske-2023.html
Gmina Choceń ponownie otrzyma dofinansowanie na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięw [...]

Bez tytułu c4a63Gmina Choceń ponownie otrzyma dofinansowanie na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę ” w wysokości 44.952,80 zł. Aby pozyskać środki, gmina Choceń musi zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20 % całkowitego kosztu danej wycieczki. Środki te w wysokości 11.238,20 zł będą pochodzić z wpłat od rodziców. Całkowita wartość projektu wynosi 56.191,00 zł.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka Janusza Korczaka w Choceniu, Szkoły Podstawowej w Wilkowicach oraz Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach będą mogli wybrać się na 6 zaplanowanych wycieczek szkolnych. Plan takich podróży musi być zgodny z obszarami edukacyjnymi obowiązującymi w 2023 roku: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami Wielkich Polaków, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągnięcia polskiej nauki, Odkrywamy Skarby Wsi. Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Program „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci

i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. O przyznaniu środków dla szkół decydowała kolejność zgłoszeń.

Program „Poznaj Polskę” jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Powrót

Polecane artykuły:


Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego – Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za Ciebie!

Już 9 czerwca 2024 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Jest to ważne wydarzenie, które pozwala nam, obywatelom Polski i Unii Europejskiej, decydować o kierunku, w jakim będzie po [...]