poniedziałek, 03 kwiecień 2023

Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości- atrakcje dla mieszkańców

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7706-przeciwdzialanie-przyczynom-przestepczosci-atrakcje-dla-mieszkancow.html
Gmina Choceń podpisała umowę dotacyjną w ramach I naboru wniosków na powierzenie realizacji zad [...]

Gmina Choceń podpisała umowę dotacyjną w ramach I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r., pt. „ Aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich – organizacja czterech spotkań w celu przeciwdziałania przestępczości ”. Dotacja przyznana została czterem kołom z terenu gminy na łączna kwotę 19 000,00 zł.
W ramach dotacji celowej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dotowane koła zorganizować muszą spotkania dla społeczności lokalnej, które ukierunkowane będą na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Na spotkaniach obecni będą przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, a także pracownicy instytucji odpowiedzialnych za niwelowanie zjawisk przestępczości i pomoc poszkodowanym w jej wyniku tj. przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czy Ratownictwa Medycznego. Głównym celem spotkań będzie edukacja społeczna w zakresie przestępczości, jej przeciwdziałaniu oraz możliwych sposobach szukania pomocy i ochrony przed negatywnymi zjawiskami. Wartościową atrakcją będzie przeprowadzony na jednym z pikników kurs udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie spotkania będą miały formę pikników plenerowych połączonych z obchodami dnia dziecka, zapewniających atrakcję dla dzieci, animatorów, muzykę i zabawę taneczną, a także darmowy poczęstunek dla zgromadzonych uczestników.

Kalendarz planowanych spotkań:
28 maj 2023 r.- Aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich –przeciwdziałanie przyczynom przemocy domowej- miejsce wydarzenia Orlik Czerniewice
2 czerwiec 2023 r.- Aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich – bezpieczeństwo w ruchu drogowym – boisko szkolne w Śmiłowicach
11 czerwiec 2023 r.- Aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich – przeciwdziałanie przyczynom przemocy na szkodę małoletnich miejsce wydarzenia boisko sportowe w Wichrowicach
1 lipiec 2023 r. -Aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich – przeciwdziałanie przyczynom cyberprzestępczości- Świetlica Wiejska w Szczutkowie

Już dziś władze Gminy wraz w przedstawicielami kół gospodyń serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców do czynnego udziału w wydarzeniach.

Powrót

Polecane artykuły:


Uczymy się z pasją!

Dnia 20.05.2024 r., w ramach projektu  unijnego "Uczymy się z pasją", uczniowie szkoły z Chocenia uczestniczyli wwycieczce do Torunia. Ten wyjazd to pierwszy z 42 wycieczek zaplanowanych w pro [...]

Mniejsze dofinansowanie do azbestu

Na podstawie złożonego przez Gminę Choceń wniosku o udzielenie dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest udzielona została dotacja w kwocie do 61.192,44 zł. Niestety z uwagi na d [...]