wtorek, 04 kwiecień 2023

Umowa na przebudowę drogi

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7708-umowa-na-przebudowe-drogi.html
W dniu 4 kwietnia 2023 r. Wójt Roman Nowakowski podpisał umowę z firmą PGTB Sp. z o.o. z siedzib [...]

W dniu 4 kwietnia 2023 r. Wójt Roman Nowakowski podpisał umowę z firmą PGTB Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku na wykonanie zadania pn Przebudowa drogi gminnej Nr 190705C Choceń – gr. Gminy (Humlin) odcinek Krukowo-Olganowo od km 3+180 do km 3+840 o długości 0,660 km. Inwestycja jest kontynuacją poszerzenia tzw. Traktu brzeskiego i obejmuje położenie nawierzchni bitumicznej. Pobocza dróg na całej długości zostaną wzmocnione i poszerzone na szerokość 50 cm. Na drodze na odcinku 3+830 zaprojektowano zamontowanie lampy solarowo hybrydowej. Odwodnienie nawierzchni utworzone zostanie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni. Termin wykonania robót planowany jest na 04.10.2023 r. Całkowity koszt inwestycji to 659 583,01 zł brutto.

Powrót

Polecane artykuły:


Weryfikacja terenowa drogi w Skibicach

W dniu 4 lipca 2024 r., pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonali weryfikacji terenowej wniosku o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Weryfikacja dotyczy 985 mb d [...]

Autobusem na wybory - informacja o organizacji przewozu pasażerskiego w dniu wyborów 21 lipca 2024 r.

Z myślą o osobach, które nie mogą samodzielnie dojechać na głosowanie, zorganizowano bezpłatny transport do lokali wyborczych. Udostępniamy rozkład jazdy obowiązujący w niedzielę 21 lipca [...]