poniedziałek, 08 maj 2023

Ankieta – Diagnoza stanu zagrożeń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7752-ankieta-diagnoza-stanu-zagrozen.html
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na terenie naszej gminy są realizowane badania ankiet [...]

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy stanu zagrożeń. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Nikotynizmowi na lata 2023-2026. Na wypełnione ankiety czekamy do dnia 31 maja 2023 r. Kwestionariusz ankiety dla mieszkańców - znajduje się w poniższym linku:

Ankieta do wypełnienia dla mieszkańców gminy

Zachęcamy do udziału w badaniu i dziękujemy za poświęcony czas.

Ankiety można składać w Urzędzie Gminy w Choceniu - sekretariat.
Powrót

Polecane artykuły:


Przetarg na przebudowę dróg

Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych nr 190791C, 190739C oraz drogi Szczutkowo-Lutobórz. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy [...]

Termomodernizacja i modernizacja kompleksu szkolnego w Choceniu

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe DAWBUD Adam Iwański z Włocławka realizuje prace budowlane przy zadaniu inwestycyjnym pn: „ Termomodernizacja i modernizacja kompleksu szkolnego w Choceniu [...]