piątek, 01 wrzesień 2023

„Uczymy się z pasją!”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7954-uczymy-sie-z-pasja.html
Z dniem 1.09.2023 r., Gmina Choceń rozpoczęła realizację projektu "Uczymy się z pasją" reali [...]
bfdbfdbfd 50eb8
Z dniem 1.09.2023 r., Gmina Choceń rozpoczęła realizację projektu "Uczymy się z pasją" realizowanego w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. 

Załącznik - pobierz tutaj

Powrót

Polecane artykuły:


Absolutorium jednogłośnie

Podczas sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 28 maja 2024 r., przedstawiono Raport o stanie gminy za rok 2023. Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi gminy wotum z [...]

Inwestujemy na Giełdzie Energii

Za pośrednictwem firmy 4EDU spółka z o.o. z Gliwic wystąpiliśmy do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie „Białych Certyfikatów”,  dla inwestycji Kompleksowa modernizacja budyn [...]