piątek, 01 wrzesień 2023

„Uczymy się z pasją!”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7954-uczymy-sie-z-pasja.html
Z dniem 1.09.2023 r., Gmina Choceń rozpoczęła realizację projektu "Uczymy się z pasją" reali [...]
bfdbfdbfd 50eb8
Z dniem 1.09.2023 r., Gmina Choceń rozpoczęła realizację projektu "Uczymy się z pasją" realizowanego w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. 

Załącznik - pobierz tutaj

Powrót

Polecane artykuły:


Spotkanie z sołtysami

W dniu 20 lutego br., Wójt gminy Choceń Roman Nowakowski spotkał się z sołtysami z terenu gminy Choceń. W spotkaniu uczestniczyli także Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski z radnymi or [...]