poniedziałek, 02 październik 2023

Promesy odebrane

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8022-promesy-odebrane.html
Dziś otrzymaliśmy trzy promesy o wartości blisko 3,8 mln zł na realizację czterech zadań na te [...]

Dziś otrzymaliśmy trzy promesy o wartości blisko 3,8 mln zł na realizację czterech zadań na terenie gminy:

- 1,3 mln zł na renowację obiektu zabytkowego w Choceniu przy ul. Sikorskiego 12;

- 0,5 mln zł na termomodernizację i modernizację kompleksu szkolnego w Choceniu;

- 1,96 mln zł na rewitalizację świetlicy w Wichrowicach i budowę drogi w Olganowie.

Inwestycje będą realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych skierowanych do gmin, w których funkcjonowały PGR.

Przygotowujemy się do przetargów.Powrót

Polecane artykuły:


Zmiana wizualna przy przystanku w Choceniu

Na terenie należącym do parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Idziego w Choceniu z dniem dzisiejszym nastąpiła zmiana wizualna. Rozebrano przeznaczony do demontażu budynek mieszkalny. W załą [...]

Spotkanie z sołtysami

W dniu 20 lutego br., Wójt gminy Choceń Roman Nowakowski spotkał się z sołtysami z terenu gminy Choceń. W spotkaniu uczestniczyli także Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski z radnymi or [...]