środa, 04 październik 2023

Przebudowę dróg gminnych nr 190724C, 190740C oraz ul. Targowej w Choceniu.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8025-przebudowe-drog-gminnych-nr-190724c-190740c-oraz-ul-targowej-w-choceniu.html
Ogłosiliśmy przetarg na Przebudowę dróg gminnych nr 190724C, 190740C oraz ul. Targowej w Choceni [...]

Bez tytułu c916eOgłosiliśmy przetarg na Przebudowę dróg gminnych nr 190724C, 190740C oraz ul. Targowej w Choceniu. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl. do dnia 18 października 2023 r. do godz. 10:00. Inwestycja obejmuje przebudowę trzech odcinków dróg o długości 2300 m. Na drodze Zakrzewek - Szczutkowo powstanie warstwa ścieralna i wiążąca. Wykonane zostaną zjazdy bitumiczne i tłuczniowe, mijanki oraz wzmocnione pobocze. Na drodze Lutobórz gr. gminy (Przyborowo) wykonana zostanie warstwa ścieralna oraz wzmocnione pobocze lewostronne. Powstaną zjazdy na pola tłuczniowe a do posesji bitumiczne oraz mijanki. Na ul. Targowej w Choceniu wykonana zostanie warstwa podbudowy z kamienia łamanego naturalnego, warstwa ścieralna i warstwa wiążąca. Wykonane zostaną zjazdy z kostki betonowej oraz pobocze obustronne gruntowe. Inwestycja dofinansowana jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.

Powrót

Polecane artykuły:


Spotkanie w sprawie Czystego Powietrza

W dniu wczorajszym tj. 06.02.2024 r. w Urzędzie Gminy w Choceniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie programu Czyste Powietrze. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem co skutko [...]

Informacja z otwarcia ofert w przetargach na przebudowę dróg i dostawę kruszywa

W dniu 27 lutego 2024 r., dokonano otwarcia ofert w przetargach na: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących dróg z [...]