piątek, 20 październik 2023

Nowy nabytek Urzędu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8064-nowy-nabytek-urzedu.html
100%auto
Nowym nabytkiem Urzędu na czterech kołach jest Fiat Ducato. Samochód jest z rocznika 2010, jest t [...]

Nowym nabytkiem Urzędu na czterech kołach jest Fiat Ducato. Samochód jest z rocznika 2010, jest to brygadówka 7 osobowa podwójna kabina, skrzynia ładunkowa aluminiowa o ładowność 1335 kg i hak. Samochód zakupiony za cenę 39 tys. zł na potrzeby drogowo - budowlane związane z działalnością jednostki samorządowej. Poprzedni sprzęt odmawiał posłuszeństwa z uwagi na wyeksploatowanie.PART 1697797832739 f860d

Powrót

Polecane artykuły:


INFORMACJA DOTYCZĄCA ODŚNIEŻANIA CHODNIKÓW

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, 1852.) obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i [...]

Informacja z sesji nadzwyczajnej

Podczas sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Choceń w dniu 31 stycznia br., rozpatrzono projekty uchwał w następujących sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany bud [...]