czwartek, 26 październik 2023

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na Przebudowę dróg gminnych nr 190724C, 190740C oraz ul. Targowej w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8073-informacja-z-otwarcia-ofert-w-przetargu-na-przebudowe-drog-gminnych-nr-190724c-190740c-oraz-ul-targowej-w-choceniu.html
W dniu 18 października 2023 r., dokonano otwarcia ofert w przetargu na Przebudowę dróg gminnych n [...]

W dniu 18 października 2023 r., dokonano otwarcia ofert w przetargu na Przebudowę dróg gminnych nr 190724C, 190740C oraz ul. Targowej w Choceniu. Inwestycja obejmuje przebudowę trzech odcinków dróg o długości 2300 m i dotyczy drogi Zakrzewek - Szczutkowo (p. Bonawenturska), Lutobórz - gr. gminy Przyborowo (p. Siedlecki) oraz ul. Targowej w Choceniu (przy Biedronce). Wpłynęły cztery oferty, z tego dwie z nich mieszczą się w cenie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trwa postępowanie sprawdzające.

Na drodze Zakrzewek - Szczutkowo powstanie warstwa ścieralna i wiążąca. Wykonane zostaną zjazdy bitumiczne i tłuczniowe, mijanki oraz wzmocnione pobocze. Na drodze Lutobórz gr. gminy (Przyborowo) wykonana zostanie warstwa ścieralna oraz wzmocnione pobocze lewostronne. Powstaną zjazdy na pola tłuczniowe a do posesji bitumiczne oraz mijanki. Na ul. Targowej w Choceniu wykonana zostanie warstwa podbudowy z kamienia łamanego naturalnego, warstwa ścieralna i warstwa wiążąca. Wykonane zostaną zjazdy z kostki betonowej oraz pobocze obustronne gruntowe.

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie stanowiło wartość ponad 1,55 mln zł. Realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.

Pobierz informację z otwarcia ofert.

Powrót

Polecane artykuły:


Stan przygotowania zadań do realizacji w roku 2024

Realizacja budżetu na rok 2024 przedstawia się następująco. Jesteśmy po przetargach i mamy podpisane umowy na zadania: Remont dróg w Niemojewie dł. 1,445 km. Termomodernizacja i modernizacj [...]

DW 269 odcinek Wola Adamowa – Choceń

Spotkanie w sprawie podpisania umowy z Wykonawcą robót budowalnych dla zadania pn. „Odnowa nawierzchni  DW 269 Wola Adamowa – Choceń od km 45 + 540 do km 48+448, dł. 2,908 km”, jest pla [...]