piątek, 27 październik 2023

Zadania planowane do realizacji w ramach Stowarzyszenia WŁOF

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8076-zadania-planowane-do-realizacji-w-ramach-stowarzyszenia-wlof.html
W dniu 26 października 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, zostało podpisane porozumien [...]

W dniu 26 października 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, zostało podpisane porozumienie dotyczące inwestowania środków europejskich z Programu Regionalnego 2021-2027 przeznaczonych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w ramach instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT). Gmina Choceń w ramach Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka planuje do realizacji zadania o łącznej wartości 1 376 443,26 euro, dofinansowanie 1 025 989,44 euro, co stanowi ponad 4,8 mln zł:

  1. Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Choceń - stworzenie strefy relaksu i wypoczynku w dwóch lokalizacjach – nad jeziorem w Choceniu (altana, boisko, wieża widokowa) oraz w parku w Choceniu (plac zabaw, modernizacja alejek parkowych). Realizacja w roku 2024. Koszt całkowity - 205 882,00 Euro.
  2. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do zaopatrzenia ludności w wodę pitną na terenie gminy Choceń - przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Choceniu, zmiana technologii, orurowania z filtrami, prace elektryczne, budowa nowego ujęcia wody w Choceniu. Zadanie planowane jest do realizacji w roku przyszłym. Koszt całkowity: 545 815,32 euro.
  3. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MOF Włocławek - rozwój gospodarczy gminy Choceń - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę kanalizacyjną, budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z siecią kanalizacyjną tłoczną oraz tłocznią ścieków. Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2025 - 2026. Szacunkowy koszt: 360 086,12 euro.
  4. Uczymy się z pasją! Realizacja projektu już się rozpoczęła i potrwa do 31.08.2025 r. Koszt całkowity - 264 659,82 euro. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez podniesienie efektywności i jakości kształcenia ogólnego uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gm. Choceń.

Powrót

Polecane artykuły:


DW 269 odcinek Wola Adamowa – Choceń

Spotkanie w sprawie podpisania umowy z Wykonawcą robót budowalnych dla zadania pn. „Odnowa nawierzchni  DW 269 Wola Adamowa – Choceń od km 45 + 540 do km 48+448, dł. 2,908 km”, jest pla [...]

Zestaw ratunkowy LifeVac

Miło nam poinformować, iż w dniu 19 stycznia 2024 roku Fundacja PKO Bank Polski przekazała na rzecz Żłobka „Pomponik” w Choceniu zestaw ratunkowy LifeVac. Zestaw ten szybko i z powodzeniem u [...]