poniedziałek, 30 październik 2023

Umowy użyczenia na nieodpłatne korzystanie przez KGW i OSP w Szczutkowie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8080-umowy-uzyczenia-na-nieodplatne-korzystanie-przez-kgw-i-osp-w-szczutkowie.html
Ciężko wyobrazić sobie integrację miejscowej ludności bez miejsca wspólnych spotkań. Dlatego [...]

Ciężko wyobrazić sobie integrację miejscowej ludności bez miejsca wspólnych spotkań. Dlatego Gmina Choceń podpisała umowy użyczenia na świetlicę w Szczutkowie z KGW Szczutkowa i Lutoborza „Niezapominajka” oraz z OSP Szczutkowo. Umowy nieodpłatnego użyczenia zawarto na okres 5 lat. Panie z KGW oraz strażacy będą mieli miejsce, które będzie służyć do spotkań ale również, o które wspólnie będą dbać. Będzie to miejsce przyjazne, gościnne, które będzie służyć całej lokalnej społeczności. Umowy nieodpłatnego użyczenia zawarto na okres 5 lat.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja z sesji nadzwyczajnej

Podczas sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Choceń w dniu 31 stycznia br., rozpatrzono projekty uchwał w następujących sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany bud [...]