piątek, 10 listopad 2023

Podpisana umowa na przebudowę dróg

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8093-podpisana-umowa-na-przebudowe-drog.html
W dniu 08.11.2023 r.  podpisana została umowa na realizację inwestycji pn Przebudowa dróg gm [...]

Bez tytułu c916e
W dniu 08.11.2023 r.  podpisana została umowa na realizację inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych nr 190724C, 190740C oraz ul. Targowej w Choceniu z wykonawcą robót Firmą Inżynieryjno-Drogową DROGTOM z Włocławka na kwotę 2 219 226,13 zł. Zadanie obejmuje przebudowę trzech odcinków dróg o długości 2300 m. Na drodze gminnej nr 190724C Zakrzewek - Szczutkowo powstanie warstwa ścieralna i wiążąca. Wykonane zostaną zjazdy bitumiczne i tłuczniowe, mijanki oraz wzmocnione pobocze. Na drodze 190740C Lutobórz gr. gminy (Przyborowo) wykonana zostanie warstwa ścieralna oraz wzmocnione pobocze lewostronne. Powstaną zjazdy na pola tłuczniowe a do posesji bitumiczne oraz mijanki. Na ul. Targowej w Choceniu wykonana zostanie warstwa podbudowy z kamienia łamanego naturalnego, warstwa ścieralna i wiążąca. Wykonane zostaną zjazdy z kostki betonowej oraz pobocze obustronne gruntowe. Termin wykonania inwestycji planowany jest na 31.10.2024 r. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja z otwarcia ofert w przetargu na przebudowę dróg gminnych

W dniu 7 maja 2024 r., dokonano otwarcia ofert w przetargu na przebudowę dróg gminnych. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących dróg ul. Św. Antoniego w Czerniewicach, drogi Lut [...]

Michał Bagiński przewodniczącym Rady Gminy Choceń

W dniu dzisiejszym, podczas inauguracyjnej sesji rady gminy Choceń wybrano przewodniczącego rady. W wyniku  głosowania tajnego, przewodniczącym został wybrany radny Pan Michał Bagiński. Pa [...]