piątek, 10 listopad 2023

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8097-wspolne-posiedzenie-komisji-rady-gminy.html
W dniu 15 listopada 2023 r., (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ch [...]

W dniu 15 listopada 2023 r., (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choceń odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich stałych komisji Rady Gminy Choceń.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przedstawienie propozycji i przyjęcie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2024.

4. Analiza projektu budżetu gminy Choceń na rok 2024.

5. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń.

6. Dyskusja.

7. Zakończenie posiedzenia.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja z podatkowej sesji Rady Gminy Choceń

Zwołana LVII sesja Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, odbyła się w dniu 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu. Podczas sesji radni przyjęli [...]

Podpisana umowa na przebudowę dróg

W dniu 08.11.2023 r.  podpisana została umowa na realizację inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych nr 190724C, 190740C oraz ul. Targowej w Choceniu z wykonawcą robót Firmą Inżynieryjno-Dro [...]