poniedziałek, 13 listopad 2023

Narodowe Święto Niepodległości w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8104-zdjecia-z-obchodow-uroczystosci-dnia-niepodleglosci.html
W dniu 11 listopada br., wspólnie obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Rozpoczęliśm [...]

W dniu 11 listopada br., wspólnie obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Rozpoczęliśmy od Mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny w kościele św. Idziego w Choceniu. Uroczystość w 105- rocznicę odzyskania niepodległości, odbyła się także przy pomniku upamiętniającym tych, którzy polegli, oddając życie dla niepodległej Ojczyzny zlokalizowanym przy Urzędzie Gminy. Flagę państwową wciągnięto na maszt a Młodzieżowa Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach odegrała hymn państwowy w obecności pocztów sztandarowych:

 • Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu
 • Społecznej Branżowej Szkoły I stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu
 • Zespołu Szkolno – Przedszkolny w Choceniu, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu
 • Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczutkowie


Dla uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej dr Piotr Jankowski odczytał Apel Pamięci. Oddano także salut honorowy. Uhonorowano również zwycięzców zawodów strzeleckich zorganizowanych z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Nagrodzonych w zawodach przedstawiono w oddzielnym materiale.

Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą upamiętniająca tych, którzy polegli, oddając życie dla niepodległej ojczyzny oraz pod pomnikiem upamiętniającym bohaterskich żołnierzy Wojska Polskiego poległych w bitwie z wojskami niemieckimi pod Szczytnem we wrześniu 1939. Wiązanki kwiatów i zapalone znicze złożyły licznie zgromadzone delegacje:

 • W imieniu mieszkańców Gminy Choceń kwiaty złożył Wójt Gminy Choceń wraz z delegacją,
 • Znicze złożyła delegacja uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu,
 • Kwiaty od Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach złożyła delegacja,
 • Kwiaty złożyła delegacja Szkoły Podstawowej w Wilkowicach,
 • Kwiaty złożyła i zapaliła znicz delegacja uczniów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Społecznej Branżowej Szkoły I stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu,
 • Kwiaty od radnych Rady Powiatu we Włocławku złożyła delegacja,
 • Kwiaty od Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego,
 • Kwiaty od Stowarzyszenia Dla Rozwoju Gminy Choceń złożył Prezes,
 • Kwiaty złożyła delegacja Związku Harcerstwa Polskiego, Hufca Powiatu Włocławskiego z siedzibą w Choceniu,
 • Kwiaty złożyła delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu,
 • Znicze zapaliła delegacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Choceniu;
 • Kwiaty złożyła delegacja Koła Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” oraz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Gminnego Koła w Choceniu,
 • Kwiaty złożyła delegacja Zarządu Gminnego OSP w Choceniu.
 • Kwiaty złożyła delegacja Platformy Obywatelskiej w Choceniu.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach przeniosła zebranych do czasów Józefa Piłsudskiego. Orkiestra zaprezentowała pieśni, które śpiewali żołnierze Wojska Polskiego.

Na zakończenie obchodów, w Choceńskim Centrum Kultury – Bibliotece, odbył się przepiękny koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości w wykonaniu Grupy Wokalnej „Arte” oraz chóru Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu pod kierunkiem Pani Katarzyny Kurkiewicz – Błaszczyk oraz chóru międzygminnego „Mi Alegria” pod kierunkiem Pani Lidii Świątkowskiej.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Choceniu, naszej małej Ojczyźnie.

Zdjęcia Aleksandra Warszawska - Choceńskie Centrum Kultury-BibliotekaPowrót

Polecane artykuły:


Lista osób na zakup kostki betonowej drobnowymiarowej z rozbiórki chodników w Czerniewicach i Olganowie - wg kolejności zgłoszeń.

Dorsz Anna - Wilkowice - 100 m2 Pawłowska Wiktoria - Choceń- 100 m2 Chudziński Kryspin - Krukowo – 90 m2 Kruczkowski Janusz - Niemojewo – 80 m2 Dobiecki Jakub - Lutobórz – 12 m2 Bili [...]

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w ramach realizacji Polityki Terytorialnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027

Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Strategii Terytorial [...]