wtorek, 21 listopad 2023

Zmiana kodów pocztowych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8111-zmiana-kodow-pocztowych.html
Poczta Polska, na wniosek Wójta Gminy Choceń, podjęła działania w celu uporządkowania kodów p [...]

Poczta Polska, na wniosek Wójta Gminy Choceń, podjęła działania w celu uporządkowania kodów pocztowych funkcjonujących na terenie naszej gminy. Dotyczy to następujących kodów pocztowych, które funkcjonują w oficjalnym spisie pocztowych numerów adresowych:

87-830 Czerniewice

87-851 Szczytno (Zapust)

87-852 Śmiłowice

87-865 Śmiłowice-Pustki

W naszej gminie funkcjonowały kiedyś trzy ośrodki pocztowe, ale od dłuższego czasu mamy jedną pocztę w Choceniu, a dotychczasowe kody częściowo jeszcze pozostały. Brak ujednolicenia kodu pocztowego na 87-850, powodował uciążliwość dla mieszkańców. Mieszkańcy z miejscowości Czerniewice i Śmiłowice mieli problemy podczas załatwiania spraw urzędowych np. dokonywania zgłoszeń pod numerem 112, czy związanych z zakupem węgla na PGE. Dokonana analiza adresów podmiotów gospodarczych z terenu gminy Choceń, potwierdziła, że mieszkańcy stosują kod pocztowy 87-850. W Czerniewicach zaledwie 12 aktywnych firm ma rejestrację z kodem pocztowym 87-830. Zdecydowana większość, bo 32 ma rejestrację z kodem pocztowym 87-850 Choceń. Na terenie miejscowości Śmiłowice jest 16 aktywnych firm i wszystkie zarejestrowane z kodem 87-850 Choceń.

Prośba o uporządkowanie kodów pocztowych została rozpatrzona pozytywnie i zmiana na kod pocztowy 87-850 miejscowości Choceń dla wyżej wymienionych miejscowości zostanie wdrożona od 1 grudnia 2023 r.

Odpowiedź Poczty Polskiej

Powrót

Polecane artykuły:


Masz pytanie o PIT z ZUS-u, waloryzację? Skorzystaj z dyżurów telefonicznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do skorzystania z dyżurów telefonicznych. Tym razem tematyka dyżurów dotyczyć będzie korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, waloryzacji świadczeń [...]

Susza- wnioski o odszkodowanie

Od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków p [...]