środa, 29 listopad 2023

Termomodernizacja szkoły w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8123-termomodernizacja-szkoly-w-choceniu.html
W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja i modern [...]

www.chocen.plW dniu dzisiejszym podpisana została umowa na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja i modernizacja kompleksu szkolnego w Choceniu. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DAWBUD ADAM IWAŃSKI z Włocławka na kwotę 629.000 zł. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określono na 30.06.2024 r.
Inwestycja swoim zakresem obejmuje:
- remont elewacji,
- malowanie,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę grzejników w obiekcie.
Projekt współfinansowany jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR.

Powrót

Polecane artykuły:


Pieniądze na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe

Od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku można się ubiegać o wsparcie na: zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnor [...]

CENA WODY I ŚCIEKÓW BEZ ZMIAN

Rada Gminy w Choceniu na wniosek Wójta Gminy na ostatniej sesji uchwaliła dopłatę do stawki za 1 m3 ścieków oraz 1 m3 wody. Dzięki czemu cena dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków do gos [...]