czwartek, 30 listopad 2023

Przetarg na odbiór odpadów

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8134-przetarg-na-odbior-odpadow.html
Ogłoszony został przetarg na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cho [...]

Ogłoszony został przetarg na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Choceń. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl. do dnia 04.01.2024 do godz. 10:00. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i  nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Choceń w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz nie przekraczania poziomów składowania odpadów określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Usługa będzie realizowana przez okres 22 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Powrót

Polecane artykuły:


Remont pomieszczeń na potrzeby KGW w Śmiłowicach

KGW w Śmiłowicach będzie miało nową siedzibę. Lokal znajduje się w użyczonych od gminy Choceń pomieszczeniach przy Przedszkolu w Śmiłowicach. Miejsce wymagało remontu, który wykonuje Choc [...]

Przetarg na kruszywo ogłoszony

Ogłoszony został przetarg na Zakup i dostawę kruszywa drogowego wapienno-żwirowego na terenie Gminy Choceń. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://ch [...]