czwartek, 28 grudzień 2023

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8186-informacja-z-otwarcia-ofert-na-przebudowe-drog-gminnych-na-terenie-gminy-chocen-etap-i.html
W dniu 28 grudnia 2023 r., dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na „Przebudowę dr [...]

W dniu 28 grudnia 2023 r., dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na „Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I”. Wpłynęły 4 oferty, niestety żadna z nich nie mieści się w cenie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z zaistniałą sytuacją, że najkorzystniejsza oferta o blisko 800 tys. zł przekracza kwotę przewidzianą na realizację zadania, poszukujemy jak najlepszego rozwiązania. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących dróg zlokalizowanych w miejscowości Choceń: ul. Fabryczna, ul. Zakładowa  ul. Włocławska, ul. Piastowska, ul. Kopernika i ul. Jaśminowa wraz z kanalizacją deszczową o łącznej długości 1,727 km. Realizacja zadania planowana jest na 2024 rok. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W załączeniu – informacja

Powrót

Polecane artykuły:


Wyniki wyborów

Frekwencja w gminie Choceń - 50,38 %   Liczba kart ważnych - 3108   Liczba uprawnionych do głosowania - 6169   Wyniki wyborów na Wójta: https://wybory.gov.pl/samorzad202 [...]