wtorek, 02 styczeń 2024

Korekta zakresu inwestycji

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8189-korekta-zakresu-inwestycji-2.html
Gmina przystąpiła do realizacji inwestycji na „Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Choce [...]

Gmina przystąpiła do realizacji inwestycji na „Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I”. Przedmiot zamówienia obejmował realizację następujących dróg zlokalizowanych w miejscowości Choceń: ul. Fabryczna, ul. Zakładowa  ul. Włocławska, ul. Piastowska, ul. Kopernika i ul. Jaśminowa wraz z kanalizacją deszczową o łącznej długości 1,727 km. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym wpłynęły cztery oferty, ale każda z nich przekroczyła szacunkową wartość zamówienia. Najkorzystniejsza oferta o blisko 800 tys. zł przekraczała kwotę przewidzianą na realizację zadania. Po dokonaniu analizy zdecydowano o wyłączeniu z realizacji w ramach w/w inwestycji zakresu drogowego w ulicy Jaśminowej. Jest jednak rozwiązanie by cały zakres został wykonany. Na realizację robót drogowych w ul. Jaśminowej przygotowujemy stosowny wniosek do Marszałka Województwa. Prace będą realizowane w tym samym czasie. W związku z powyższym wystąpiliśmy o korektę zakresu inwestycji do Prezesa Rady Ministrów. Drugie postępowanie przetargowe jest w przygotowaniu.

Powrót

Polecane artykuły:


Sołtys roku

W tegorocznej edycji plebiscytu na sołtysa roku została zgłoszona nasza mieszkanka, sołtys Sołectwa Szczutkowo Pani Teresa Cichowicz. Głosować można poprzez link: https://pomorska.pl/teresa-c [...]