środa, 03 styczeń 2024

WNIOSKI ELEKTRONICZNE NA DOWÓD OSOBISTY

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8193-wnioski-elektroniczne-na-dowod-osobisty.html
Szanowni Mieszkańcy, Od dnia 29 grudnia 2023 r. wnioski na dowód osobisty można składać elektr [...]

Szanowni Mieszkańcy,

Od dnia 29 grudnia 2023 r. wnioski na dowód osobisty można składać elektronicznie (dla dorosłych i dzieci) przez serwis ePUAP. Po złożeniu wniosku należy przyjść do urzędu w ciągu 30 dni w celu uzupełnienia odcisków palców i podpisów. W przypadku upłynięcia terminu 30 dni wniosek pozostanie bez rozpoznania i konieczne będzie ponowne złożenie wniosku. Również w urzędzie wnioski składane są elektronicznie, nie trzeba wypełniać formularza papierowego.

Powrót

Polecane artykuły:


Wykonanie Budżetu Gminy Choceń za rok 2023 rok.

W związku z opracowaniem sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023 informujemy o zrealizowanych wartościach. W ubiegłym roku dochody ogółem wyniosły 61 782 375,52zł, w tym bieżą [...]

Wybory samorządowe

W dniu 7 kwietnia 2024 r., odbędą się wybory samorządowe. W naszej gminie wyborcy otrzymują zestaw kart, w których oddają głos na kandydata do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego [...]