środa, 31 styczeń 2024

Spotkanie z rodzicami i władzami klubu sportowego Unia Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8239-spotkanie-z-rodzicami-i-wladzami-klubu-sportowego-unia-chocen.html
W dniu 30 stycznia br., na zaproszenie Wójta Gminy Choceń odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie [...]

W dniu 30 stycznia br., na zaproszenie Wójta Gminy Choceń odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie rodziców dzieci trenujących w klubie oraz przedstawicieli klubu sportowego „Unia Choceń”. Tematem przewodnim spotkania było polepszenie warunków funkcjonowania klubu oraz sportowej infrastruktury technicznej w Choceniu. Pan Radosław Chełminiak Prezes GTS „Unia Choceń” przedstawił zebranym bieżącą strukturę dochodów i wydatków organizacji, które kształtują się na poziomie ok. 110 tys. zł rocznie (dotacja z gminy, Starostwa, środki własne). Blisko 60 % wydatków pochłania sekcja piłki nożnej, pozostałe dyscypliny to 40 % wydatków. Większość kosztów pochłaniają wynagrodzenia trenerów oraz przejazdy. Rodzice podkreślali brak jednolitych strojów piłkarskich oraz omówiono stan sportowej infrastruktury technicznej. Strony wypracowały następujące zagadnienia w celu poprawy sytuacji:

  1. Rodzice zaoferowali się w poszukiwanie sponsorów.
  2. Odbędzie się spotkanie władz klubu i rodziców w wąskim gronie w celu rozdzielenia zadań w związku z zorganizowaniem turnieju.
  3. Samorząd Gminy dofinansuje klub we wrześniu br., dodatkowo kwotą 10.000 zł.
  4. Rodzice przedstawią plan zagospodarowania boisk w Choceniu o elementy, które są zdaniem rodziców niezbędne np. bieżnia, orlik.
  5. Samorząd Gminy poczyni starania w celu pozyskania finansowania na budowę orlika w Choceniu. Planowana inwestycja w tym zakresie rozpocznie się w ciągu 2 lat.
  6. Zadaszenia ławki zawodników zostaną wymienione.
  7. Na obiekcie zostaną zamontowane dodatkowe kamery.
  8. Zostanie ulepszone oświetlenie obiektu.
  9. W miarę możliwości autobus gminny po remoncie będzie wykorzystywany na dojazdy zawodników i kibiców na turnieje.

Zebrani doszli do wniosku, że tylko wspólne działanie może przynieść oczekiwane przez wszystkich rezultaty.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja

W dniu dzisiejszym Urząd Gminy Choceń czynny jest do godziny 13:00Za utrudnienia przepraszamy.

Rozpoczęte prace przy przebudowie dróg – etap I

Rozpoczęły się prace na ul. Fabrycznej w ramach inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I. Wykonawcą robót jest WŁOCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYC [...]