czwartek, 01 luty 2024

Informacja z sesji nadzwyczajnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8241-informacja-z-sesji-nadzwyczajnej-6.html
Podczas sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Choceń w dniu 31 stycznia br., rozpatrzono projekty uchwał [...]

Podczas sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Choceń w dniu 31 stycznia br., rozpatrzono projekty uchwał w następujących sprawach:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2024 r. – dodano m.in. nową inwestycję - Przebudowa drogi gminnej Choceń – ul. Jaśminowa;
  • wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku – od 1 marca 2024 r., cena śmieci od osoby wzrośnie o 2 zł, wysokość ulgi dla posiadających kompostownik bez zmian.
  • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – osoba, która przebywa w schronisku dla bezdomnych ponosi odpłatność, nawet jeśli jej dochody nie przekraczają kryterium dochodowego.

Podjęte uchwały będą dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Choceń.

Powrót

Polecane artykuły:


Wykonanie Budżetu Gminy Choceń za rok 2023 rok.

W związku z opracowaniem sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023 informujemy o zrealizowanych wartościach. W ubiegłym roku dochody ogółem wyniosły 61 782 375,52zł, w tym bieżą [...]

Turniej Piłki Nożnej Halowej “SMYK” o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowicach

Piątkowy dzień w Szkole Podstawowej w Wilkowicach minął  w sportowej atmosferze. W sali gimnastycznej gościły  reprezentacje szkół podstawowych z Grabkowa, Nakonowa, Chocenia,Śmiło [...]