czwartek, 01 luty 2024

Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8244-informacja-o-wysokosci-srednich-wynagrodzen-nauczycieli.html
Obowiązek sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczegól [...]

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego nakłada na organ prowadzący szkołę art. 30a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245). Ustalono, iż Gmina Choceń nie miała konieczności wypłacenia jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, gdyż we wszystkich grupach awansu zawodowego wypłacone w 2023 roku przez szkoły wynagrodzenie było wyższe niż wymagane średnie wynagrodzenie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego gwarantowane przez art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. Poniżej zamieszczona tabela ukazuje relacje wynagrodzeń faktycznie uzyskanych przez nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Choceń w stosunku do minimalnych kwot  gwarantowanych przez art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Pobierz

Powrót

Polecane artykuły:


Sesja Rady Gminy

Sesja Rady Gminy odbędzie się dziś tj. 19.03.2024 r. o  godzinie 14:00.

Informacja

W dniu dzisiejszym Urząd Gminy Choceń czynny jest do godziny 13:00Za utrudnienia przepraszamy.