czwartek, 01 luty 2024

Stan przygotowania zadań do realizacji w roku 2024

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8245-stan-przygotowania-zadan-do-realizacji-w-roku-2024.html
Realizacja budżetu na rok 2024 przedstawia się następująco. Jesteśmy po przetargach i mamy podp [...]

Realizacja budżetu na rok 2024 przedstawia się następująco. Jesteśmy po przetargach i mamy podpisane umowy na zadania:

 1. Remont dróg w Niemojewie dł. 1,445 km.
 2. Termomodernizacja i modernizacja kompleksu szkolnego w Choceniu.
 3. Rewitalizacja przestrzeni po byłym PGR - remont remizy w Wichrowicach.
 4. Rewitalizacja przestrzeni po byłym PGR – remont drogi w Olganowie 0,498 km.
 5. Rozbudowa szkoły w Wilkowicach o stołówkę – etap I.
 6. Renowacja obiektu zabytkowego w Choceniu przy ul. Sikorskiego 12 - budynku Urzędu Gminy.
 7. Przebudowa dróg gminnych nr 190724C, 190740C oraz ul. Targowej w Choceniu o dł. 2,3 km. Dotyczy drogi Zakrzewek - Szczutkowo (p. Bonawenturska), Lutobórz - gr. gminy Przyborowo (p. Siedlecki) oraz ul. Targowej w Choceniu (przy Biedronce).

Przed nami jeszcze przetargi na:

 1. Zakup i dostawa kruszywa drogowego wapienno-żwirowego.
 2. Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Choceń - etap I. Dotyczy ulic w Choceniu - ul. Fabryczna, ul. Zakładowa Włocławska, ul. Piastowska, ul. Kopernika wraz z kanalizacją deszczową w ul. Jaśminowej o łącznej długości 1,273 km. Będzie to drugie postępowanie przetargowe.
 3. Przebudowa drogi gminnej Choceń – ul. Jaśminowa 0,454 km.
 4. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń - etap II. Dotyczy dróg Wichrowice – Świętosław, Kresy, Kuźnice – Poddębice, Wilkowiczki – Księża Kępka, Grabówka – Gajówka, Świerkowo – A1, Borzymie – Borzymie Kolonia, Choceń – Jarantowice, Choceń ul. Górniak. Łączna dł. dróg w tym etapie 7,631 km.
 5. Roboty bitumiczne 2024 – przebudowa drogi w Bodzanówku oraz przebudowa placów postojowych w Czerniewicach i Śmiłowicach przy cmentarzu.
 6. Wymiana istniejącego oświetlenia sodowego na nowe w technologii LED na terenie gminy Choceń.

Ponadto pracujemy nad pozyskaniem finansowania na następujące zadania:

 1. Przebudowa dróg gminnych nr 190791C, 190739C oraz drogi Szczutkowo Lutobórz. Dotyczy ul. Św. Antoniego w Czerniewicach, Lutobórz – gr. gm. Błędowo (Chwalibogowo) oraz drogi Szczutkowo – Lutobórz. Łączna długość dróg w tym zadaniu wynosi 1,78 km.
 2. Mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń – dotyczy instalacji na 18 budynkach.
 3. Cyberbezpieczny Samorząd.
 4. Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Choceń. Dotyczy - stworzenie strefy relaksu i wypoczynku w dwóch lokalizacjach – nad jeziorem w Choceniu (altana, boisko, wieża widokowa) oraz w parku w Choceniu (plac zabaw, modernizacja alejek parkowych).
 5. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do zaopatrzenia ludności w wodę pitną na ternie gminy Choceń. Dotyczy przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Choceniu, zmiany technologii, orurowania z filtrami, prace elektryczne, budowa nowego ujęcia wody w Choceniu.
 6. Zadrzewienia przy drogach lokalnych na terenie Gminy Choceń.
 7. Rozbudowa szkoły w Wilkowicach o stołówkę – II etap.

Łączna długość dróg gminnych, które są przygotowywane w tym roku do przebudowy i remontu wynosi ponad 15 km. Dodatkowo na terenie gminy w roku 2024 będzie realizowane zadanie Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczące odnowa nawierzchni DW 269 Wola Adamowa – Choceń o dł. 2,908 km.

Powyższy wykaz nie wyczerpuje listy wszystkich zadań, tylko tych dla których konieczne jest postępowanie przetargowe.

Powrót

Polecane artykuły:


Wybrany wykonawca na przebudowę dróg – etap I

                  Podpisana została umowa z WŁOCŁAWSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o.  z Nowej Wsi. na wykonanie inwestycji pn [...]

Informacja

Szanowni Mieszkańcy, w związku z wykonywaniem prac związanych z wyborami Urząd Stanu Cywilnego oraz Dowody Osobiste w dniach 08-09.04.2024 r. będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy. [...]